روزی چقدر پول میخوای ؟؟؟

روزی چقدر پول میخوای ؟؟؟

تاحالا با خودت حساب کردی که خرجت روزانت چقدره ، که با اون پول میتونی به راحتی زندگی کنی ؟؟؟

ما رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کنید

instagram : @mehranwebadv

telegram : mehranwebadv

aparat : mehran_web

نوشتن دیدگاه